Husqvarna Viking, Symaskiner

Husqvarna Viking Sapphire 930

Husqvarna Viking Sapphire 930

Grafisk Display

215 sömmar
7 1 stegsknapphål
Automatisk knapphålsmätare
Extra lång friarm
Stygnlängd 6mm
Stygnbredd 7mm
Start/stopp funktion
Sensorsystem
Intergrerad Nålpåträdare
Sömnads guide med rekomendationer (pressafrot nål mm)
4 alfabet
Spegelvändning sidledes
20 minnen
Friarm
Länk till Sapphire 930 i vår webbshop